Значение на авеню

авеню̀
мн. авеню̀та, ср. Широка улица с дървета или големи сгради от двете страни; булевард (в някои страни – Франция, САЩ и др.).