Значение на думата авантаж

аванта̀ж
м., само ед. Благоприятно положение, което дава преднина, предимство.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".