Значение на авангардизъм

авангардѝзъм
м., само ед. Спец. Общо название на направление в литературата и изкуството през ХХ век, което се характеризира с търсенето и налагането на нови, нетрадиционни изразни средства.