Значение на думата авангардизъм

авангардѝзъм
м., само ед. Спец. Общо название на направление в литературата и изкуството през ХХ век, което се характеризира с търсенето и налагането на нови, нетрадиционни изразни средства.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".