Значение на авангард

аванга̀рд
м., само ед.
1. Войскова част, която се движи пред главните сили.
2. Прен. Водеща обществена група. // прил. аванга̀рден, аванга̀рдна, аванга̀рдно, мн. аванга̀рдни. • В авангарда. Най-отпред, в първите редици.