Значение на думата абулия

Заболяжане, състоящо се главно в намаляване на волята. Индивидът няма желание да прави каквото и да е и няма сила да излезе от своето бездействие.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".