Значение на абулия

Заболяжане, състоящо се главно в намаляване на волята. Индивидът няма желание да прави каквото и да е и няма сила да излезе от своето бездействие.