Значение на абсурден

абсу̀рден
абсу̀рдна, абсу̀рдно, мн. абсу̀рдни, прил. Който не съответства на общото разбиране; безсмислен, нелеп. // същ. абсу̀рдност, абсурдността̀, ж.