Значение на абстрактен

абстра̀ктен
абстра̀ктна, абстра̀ктно, мн. абстра̀ктни, прил. Отвлечен, неконкретен. Абстрактно понятие. Абстрактно изкуство. Абстрактно мислене. Абстрактни разсъждения. // същ. абстра̀ктност, абстрактността̀, ж.