Значение на абсорбция

абсо̀рбция
ж., само ед. Спец. В химията и физиката – процес на поглъщане, на всмукване и усвояване.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".