Значение на абсолютизъм

Абсолютизмът е модел на силно централизирано държавно управление, при което владетелят упражнява неограничена върховна власт, без ефективен контрол от страна на представителна институция.
Абсолютизмът в Европа преобладава през 16-18 в.