Значение на абсолютен

абсолю̀тен
абсолю̀тна, абсолю̀тно, мн. абсолю̀тни, прил.
1. Който е необвързан с нищо и не зависи от друг; безусловен. Абсолютна величина. Абсолютна влажност. Абсолютна нула.
2. Пълен, неограничен; съвършен. Абсолютен слух. Абсолютна монархия. Абсолютна тишина. // нареч. абсолю̀тно. Абсолютно нищо не разбирам.