Значение на абревиатура

Абревиатура се нарича и когато от две думи в словосъчетанието първата се съкрати до първата сричка, а втората дума, която бива пояснена от първата, остане цяла
например спецкурс.

Значение на абревиатура

абревиату̀ра
мн. абревиату̀ри, ж. Спец. В езикознанието – съкратена сложна дума. ДЗИ е инициална абревиатура от съставното название Държавен застрахователен институт.