Значение на думата абразия

Абразия (на латински: Abrasio) е разрушаващото действие на морската (океанската) вода. Свързана е с механичното действие на вълните и химичното деиствие на солената вода. Морска абрази отнесе стария ресторант Галатея.

Значение на думата абразия

(мед.) изстъргване (на матката, на тъкани и др.) с кюрета, кюртиране, кюртаж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".