Значение на абразия

Абразия (на латински: Abrasio) е разрушаващото действие на морската (океанската) вода. Свързана е с механичното действие на вълните и химичното деиствие на солената вода. Морска абрази отнесе стария ресторант Галатея.