Значение на абориген

2. Член на коренното население на дадена страна. Човек роден и живеещ на дадено място, носител на определени традиции, начин на живот и култура, свойствени за населението на това място. 3. Първобитен човек. 4. Коренен жител на Австралия. 5. (обидно) Примитивен човек. Човек с ниска култура, познания или нрави.