Значение на абордаж

Когато нападат друг кораб по море, обикновено се извършва абордаж - прехвърляне от единия кораб на другия: като се доближат корабите.