Значение на аблация

Като цяло, аблация е термин с който се обозначава отнемането на материал от повърхността на даден обект. 1.Аблация в геологията се използва при свличане, отмиване на скална повърхност или за намаляване на снежната или ледената покривка вследствие на топене или изпарение. 2.Термина аблация в медицината[2] се използва като синоним на отрязване, ампутация.

Значение на аблация

Като цяло, аблация е термин с който се обозначава отнемането на материал от повърхността на даден обект. 1.Аблация в геологията се използва при свличане, отмиване на скална повърхност или за намаляване на снежната или ледената покривка вследствие на топене или изпарение. 2.Термина аблация в медицината[2] се използва като синоним на отрязване, ампутация.