Значение на абзац

а̀бзац
и абза̀ц, мн. а̀бзаци и абза̀ци, (два) а̀бзаца и абза̀ца, м. Спец.
1. Отстъпът в началото на ред в писмен текст; нов ред.
2. Писменият текст между два отстъпа.