Значение на думата абзац

а̀бзац
и абза̀ц, мн. а̀бзаци и абза̀ци, (два) а̀бзаца и абза̀ца, м. Спец.
1. Отстъпът в началото на ред в писмен текст; нов ред.
2. Писменият текст между два отстъпа.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".