Значение на аберация

- (фото.) дефект в образа, получен от оптична система - (астро.) изместване на видимото положение на звезда - (фото.) хроматична аберация, оцветяване поради нееднакво фокусно разстояние на лъчи от различен цвят - (мед.) отклонение в развитието или растежа на организма - (генет.) отклонение от нормалния брой или морфология на хромозомите

Значение на аберация

- (фото.) дефект в образа, получен от оптична система - (астро.) изместване на видимото положение на звезда - (фото.) хроматична аберация, оцветяване поради нееднакво фокусно разстояние на лъчи от различен цвят - (мед.) отклонение в развитието или растежа на организма - (генет.) отклонение от нормалния брой или морфология на хромозомите