Значение на думата аберация

- (фото.) дефект в образа, получен от оптична система - (астро.) изместване на видимото положение на звезда - (фото.) хроматична аберация, оцветяване поради нееднакво фокусно разстояние на лъчи от различен цвят - (мед.) отклонение в развитието или растежа на организма - (генет.) отклонение от нормалния брой или морфология на хромозомите

Значение на думата аберация

- (фото.) дефект в образа, получен от оптична система - (астро.) изместване на видимото положение на звезда - (фото.) хроматична аберация, оцветяване поради нееднакво фокусно разстояние на лъчи от различен цвят - (мед.) отклонение в развитието или растежа на организма - (генет.) отклонение от нормалния брой или морфология на хромозомите

Значение на думата аберация

1. Отклонение от нормалния курс или модел. 2. Отклонение в развитието или растежа.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".