Значение на абдукция

1. Oтвеждане, отдалечаване на част от тялото от средната равнина (на тялото, когато става въпрос за крайниците; на ръката или ходилото, когато става въпрос за пръстите). 2. Завъртане на окото в посока към слепоочието.