Значение на абандон

Морски термин, който означава че при “Конструктивна тотална загуба” е позволено “изоставяне” на застрахованото имущество /кораба и/или каргото/ в полза на застрахователя. Абандонът е придварително условие на конструктивната тотална загуба.

Значение на абандон

Морски термин, който означава че при “Конструктивна тотална загуба” е позволено “изоставяне” на застрахованото имущество /кораба и/или каргото/ в полза на застрахователя. Абандонът е придварително условие на конструктивната тотална загуба.