Значение на думата абандон

Морски термин, който означава че при “Конструктивна тотална загуба” е позволено “изоставяне” на застрахованото имущество /кораба и/или каргото/ в полза на застрахователя. Абандонът е придварително условие на конструктивната тотална загуба.

Значение на думата абандон

Морски термин, който означава че при “Конструктивна тотална загуба” е позволено “изоставяне” на застрахованото имущество /кораба и/или каргото/ в полза на застрахователя. Абандонът е придварително условие на конструктивната тотална загуба.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".