Значение на абазия

Неспособност за ходене, която се дължи на нарушение в мускулната координация. (мед. Latin: abasia)
Често се съчетава с астазия-абазия: неспособност на болния да стои прав и ходи без поддържане.