Значение на абадон

(рел.) В древната юдейска митология е демон, поглъщащ и безследно унищожаващ гробовете. Отъждествява се с пропастта на преизподнята (шеол). Наричан е Ангел на бездната, близък до Самаел, Ангела на смъртта (Малах-ха-Мавет), но въпреки това е проницаем за Бога. Името му означава буквално „гибел“. Описанието по-горе очевидно се отнася за АБАНДОН

Значение на абадон

(юри.) Изоставяне на кораб, навлото, обезщетението при авария и за щети, причинени на кораба при започването на рейса от корабопритежателя, за да се освободи от отговорност към кредитор за дължимото възнаграждение за оказана на кораба помощ; от задълженията по разпределението при обща авария; от задълженията, произтичащи от действия, извършени от капитана без специално пълномощно от корабопритежателя, а по силата на общите му законни правомощия с цел да запази кораба или да продължи рейса.

Значение на абадон

(рел.) В древната юдейска митология е демон, поглъщащ и безследно унищожаващ гробовете. Отъждествява се с пропастта на преизподнята (шеол). Наричан е Ангел на бездната, близък до Самаел, Ангела на смъртта (Малах-ха-Мавет), но въпреки това е проницаем за Бога. Името му означава буквално „гибел“. Описанието по-горе очевидно се отнася за АБАНДОН

Значение на абадон

(юри.) Изоставяне на кораб, навлото, обезщетението при авария и за щети, причинени на кораба при започването на рейса от корабопритежателя, за да се освободи от отговорност към кредитор за дължимото възнаграждение за оказана на кораба помощ; от задълженията по разпределението при обща авария; от задълженията, произтичащи от действия, извършени от капитана без специално пълномощно от корабопритежателя, а по силата на общите му законни правомощия с цел да запази кораба или да продължи рейса.