Значение на аба

аба̀
мн. абѝ, ж.
1. Само ед. Дебел вълнен плат; шаяк.
2. Връхна мъжка дреха от този плат. // същ. умал. абѝца, мн. абѝци, ж. (във 2 знач.). // същ. умал. абѝчка, мн. абѝчки, ж. (във 2 знач.). // прил. абѐн, абѐна, абѐно, мн. абѐни (в 1 знач.).