Значение на съблюдавам

съблюда̀вам
съблюда̀ваш, несв.; какво. Строго се придържам към нещо; спазвам. Трябва да се съблюдават правилата за уличното движение.