Значение на рицар

рѝцар
рѝцарят, рѝцаря, мн. рѝцари, м.
1. Истор. Средновековен аристократ воин.
2. Прен. Смел, храбър мъж, защитник на благородни цели.
3. Прен. Галантен мъж; кавалер. // прил. рѝцарски, рѝцарска, рѝцарско, мн. рѝцарски.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32441 термина и с 33301 описания.

Последното добавено описание е на терминът "каймакамин".