Значение на думата проекция

проѐкция
мн. проѐкции, ж. Спец.
1. Изображение на пространствени фигури върху плоскост.
2. Предаване на изображения върху екран. // прил. проекцио̀нен, проекцио̀нна, проекцио̀нно, мн. проекцио̀нни.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32436 термина и с 33289 описания.

Последното добавено описание е на терминът "белодробна емболия".