Значение на полезрение

Обсега на зрението; синоним на интерес Видях те зад гърба ми с полезрението си! Този досега не ми беше влизал в полезрението.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".