Значение на думата протагонист

Протагонистът представлява главен герой (централна или основна фигура) в драма или история. Съществителното "протагонист" произлиза от гръцката дума πρωταγωνιστής (protagonistes), буквално "играещият първостепенна роля, главен актьор". В древногръцкия театър трима актьори играят всички основни драматични роли в трагедията; главната е изиграна от протагониста, а останалите две от деутерагониста и тритагониста.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32419 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".