Значение на наряд

наря̀д
мн. наря̀ди, (два) наря̀да, м.
1. Спец. Специална задача, изпълнявана от военнослужещи. Нощен наряд.
2. Група хора, която изпълнява специални задачи.
3. Остар. Определено количество стоки, които трябва да се съберат или да се предадат в полза на някого. • По наряд. Получавам или изпълнявам нещо по установен особен ред.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".