Значение на думата краевед

Местната история - пълно изследване на определена част от страната град или село и други селища . В това изследване , учените обикновено ангажирани професионалисти, които са ограничени до край ( архивисти , архитекти , биолози, военни , географи , историци , еколози , антрополози )

Значение на думата краевед

Човек, който се занимава с изследване на мястото, къдете живее, родния край и пр.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32436 термина и с 33289 описания.

Последното добавено описание е на терминът "белодробна емболия".