Значение на думата зубър

Човек, който се мъчи да научи нещо на изуст, за да получи 6. (зубри)
Иван от 6б клас зубри по всички предмети.

Значение на думата зубър

зу̀бър
мн. зу̀бри, (два) зу̀бъра, м. Едро животно от рода на бизоните, запазено само в някои резервати в Европа.

create

Термин на деня


асо

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".