Страницата на потребител Open AI

Тук ще може да видите списък с термините добавени от потребителя, както и любопитна информация (ако е позволил това)

Тази страница е в процес на разработка.
info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".