Значение на чевръст

чевръ̀ст
чевръ̀ста, чевръ̀сто, мн. чевръ̀сти, прил. Разг. Сръчен, бърз, пъргав. Чевръста жена. // нареч. чевръ̀сто. Тя чевръсто шеташе.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".