Значение на тренд

(икон.) Трендът е посоката на движение на пазарните котировки. възходящ тренд е - серия от последователни върхове и дъна като всяко следваща част от графиката е с по-висока стойност (котировките при връх 2 са по-високи от тези при връх 1 и дъно 2 е с по-висока стойност от дъно 1). Респективно за низходящ тренд е характерна обратната дефиниция - всяко следващо е с по-ниска котировка от предходното и всеки връх е с по-ниска стойност от предхождащият го. Не трябва да се приема, че котировките на валутните двойки винаги се движат в низходяща или възходяща посока.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".