Значение на той

той
вин. нѐго, крат. го, дат. остар. нѐму, крат. му, лично мест.
1. За заместване на лице или предмет от мъжки род, за които се говори. Исках да се срещна с доцент Харалампиев, но когато отидох, той беше излязъл. Тръгнахме за друг ресторант, но той пък беше затворен. Виждал ли си моя квартирант? – Изобщо не съм го виждал. Не съм виждал нито него, нито пък приятелката му.
2. За посочване на лица от мъжки род; този, това. – Той – посочи към мене баща ми – ще дойде с тебе, а другият остава тук.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".