Значение на тема

тѐма
мн. тѐми, ж.
1. Проблем или съвкупност от проблеми, върху които се разсъждава в художествено произведение, научно съчинение, в разговор и др.
2. Формулиран и записан проблем за разсъждение, обикн. на изпит. Изпитна тема.
3. Разг. Разработено литературно-научно съчинение; статия. Пиша тема.
4. Основен мотив в музикално произведение. Музикална тема.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".