Значение на съвършенство

съвършѐнство
ср., само ед.
1. Висша степен в проявата на някакви качества. Изпълнението ѝ се доближава до съвършенството.
2. Идеал. Стремя се към съвършенство.До съвършенство. Във висша степен, превъзходно. Владее английски до съвършенство.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".