Значение на селски

сѐлски
сѐлска, сѐлско, мн. сѐлски, прил.
1. Който принадлежи на село. Селска кръчма.
2. Който се отнася до село. Селски нрави.
3. Който се извършва с участието на селяни. Селски бунтове.
4. Присъщ на селянин. Селско облекло.
5. Като същ. Разг. Който е от същото село; селянин. Днес срещнах една селска. // нареч. сѐлски. Салата по селски. Говори селски.Селско стопанство. Стопански отрасъл, включващ растениевъдство и животновъдство.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".