Значение на сардоникс

сардо̀никс
мн. сардо̀никси, (два) сардо̀никса, м. Минерал, разновидност на ахата, с правилно редуване на тъмни, червено-кафяви и бели слоеве, както и обработен екземпляр от него в бижута.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".