Значение на савант

Ррядко състояние, при което хора с отклонения в развитието (в това число и от аутистичния спектър), проявяват гениалност в една или няколко области на познанието, контрастиращи с общата ограниченост на личността. Феноменът може да е генетично обусловен или придобит. Среща се рядко, в повечето случаи като вторично явление, съпровождащо някой форми на нарушения в развитието, например синдрома на Аспергер. В особено редки случаи може да е следствие от черепно-мозъчна травма или заболяване на главния мозък.

Значение на савант

Ррядко състояние, при което хора с отклонения в развитието (в това число и от аутистичния спектър), проявяват гениалност в една или няколко области на познанието, контрастиращи с общата ограниченост на личността. Феноменът може да е генетично обусловен или придобит. Среща се рядко, в повечето случаи като вторично явление, съпровождащо някой форми на нарушения в развитието, например синдрома на Аспергер. В особено редки случаи може да е следствие от черепно-мозъчна травма или заболяване на главния мозък.