Значение на референт

реферѐнт
мн. реферѐнти, м.
1. Длъжностно лице в учреждение, което дава съвет, мнение или прави доклади по определени въпроси.
2. Докладчик.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".