Значение на репродукция

репроду̀кция
мн. репроду̀кции, ж.
1. Само ед. Възпроизвеждане.
2. Картина, фотография и др., възпроизведени (и размножени) чрез печат или снимка. // прил. репродукцио̀нен, репродукцио̀нна, репродукцио̀нно, мн. репродукцио̀нни. Репродукционен апарат.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".