Значение на приемственост

приѐмственост
приемствеността̀, само ед., ж. Последователно преминаване от едно към друго, като се използва направеното преди.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".