Значение на прагматизъм

прагматѝзъм
м., само ед. Спец.
1. Философско направление, което отрича обективната истина, а признава само практическите резултати като критерий за обясняване на философските идеи.
2. В историята – направление, което излага събитията като низ от факти, без да ги обяснява от гледище на обективните закони на историческото развитие. // прил. прагматѝчен, прагматѝчна, прагматѝчно, мн. прагматѝчни. Прагматичен ум. // прил. прагматѝчески, прагматѝческа, прагматѝческо, мн. прагматѝчески.