Значение на период

перио̀д
мн. перио̀ди, (два) перио̀да, м.
1. Промеждутък от време, в който се извършва нещо. Инкубационен период на заболяване.
2. Спец. В математиката – повтаряща се до безкрайност група цифри след десетичната запетая.
3. Спец. В граматиката – сложна синтактична конструкция, чиито части са свързани граматически, семантично и интонационно.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".