Значение на очарователен

очарова̀телен
очарова̀телна, очарова̀телно, мн. очарова̀телни, прил. Който може да очарова; възхитителен, обаятелен. Очарователно момиче.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".