Значение на отстъпка

отстъ̀пка
мн. отстъ̀пки, ж.
1. Сума, която се приспада от първоначална цена. Стоките се продават с отстъпка.
2. Отказване от собствени права в полза на друг.
3. Съзнателно нарушение на принципи, правила.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".