Значение на отреждам

отрѐждам
отрѐждаш, несв. и отредя̀, св. Определям, предназначавам. Тези места са отредени за вас. Ще стане така, както е отредила съдбата.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".