Значение на облагам

обла̀гам
обла̀гаш, несв. и обло̀жа, св.
1. Разг. Какво. Подлепвам, подплатявам, поставям нещо върху повърхността на съд. Облагам кутията с кадифе.
2. Какво. Налагам да се заплати данък или такса. Облагам доходите с данък.облагам се/обложа се. 1. Покривам се нещо. Лигавицата се е обложила.
2. Правя облог, обзалагам се.

🔖

Термин на деня


📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".