Значение на нормативен

норматѝвен
норматѝвна, норматѝвно, мн. норматѝвни, прил. Който посочва нормата или се отнася до норматив. Нормативен речник.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".