Значение на нирвана

Централно понятие на будизма и джайнизма, означаващо висше състояние на духа, блаженство, пълно отричане от земните желания и страсти, абсолютен покой.